Startsidan
Min samling
Till saluPAK Lunch Date (
1966-67)

Finns så vitt jag vet endast i dessa två varianter.
Har fått låna bilden av en annan samlare. Nästa sida