#975 Winter Holiday (1959-63)

Känns lite använd och snöret saknas.