#1460 Tropicana (1967-68)

Märkta Japan. Går även till andra set och till vintage.