#1688 Travel Togethers (1967)

NM men kan behöva stukas till lite. Ska ha en ofållad kant.