#799 Touchdown (1963-65)

Omärkta. Går även till Play Ball.