#941 Tennis Anyone? (1962-64)

Lite solkiga som de nästan alltid är.

Går även till Cheerleader.