#1924 Tea Party (1966)

Märkta Japan. Går även till MOD.