#1622 Student Teacher (1965-66)

Lite skav på det svarta.