#1736 Super Scarf (1970-71)

Märkta Taiwan. Går även till andra set.