#1845 Scene Stealers (1968)

NM men kanske lite blek på det rosa.