#1685 Underprints (1967-68)

Ett band behöver fästas tillbaka men det fattas inget och alla fyra "knäppena" är som synes kvar.