PAK Slacks are Back (1971)

EX+. Är inte slitna fram. Beror på hur man "kammar" tyget.