PAK Finishing Touches (1969)

Lite skav på kanten där bältet ska stängas.