PAK Sharp Shift (1970)

EX+ men fÄllen har ramlat ned bitvis.