#3358 Lovely 'n Lavender (1972)

Vänster sko märkt Japan.