#1661 London Tour (1966-67)

Märkta Japan. Går även till MOD.