#1269 Leather Limelights (1966-67)

NM förutom att en knapp har tappat guldet.