#1479 Leisure Leopard (1969-70)

NM. Vänster sko är märkt Japan.