#1265 Hip Knits (1966-67)

Märkta Japan. Går även till andra set.