#770 Campus Hero (1961-64)

Märkta Japan. Går även till andra set.