#1250 Gad Abouts (1966-67)

Har några små fläckar som inte vill vara med på bild.