#1638 Fraternity Dance (1965)

Vänster märkt Japan.