#1260 First Formal (1966-67)

Märkta Japan. Går även till andra set.