#3406 Evening In (1971-72)

Märkta Japan. Går till många andra set.