#1972 Drizzle Sizzle (1969-70)

Märkta Japan. Går även till Francies Clear Out.