#1929 Dog Show (1966)

NM förutom att trycknappen behöver fästas bättre.