#1970 Ice Cream 'n Cake (1969-70)

Små fläckar på spetsen annars fina.