#1912 Cookie Time (1965-66)

Har några svaga fläckar enligt bilder.