Märkta Japan.

Går till Tennis Anyone?, Candy Striper och Outdoor Life.