#1628 Brunch Time (1965)

Märkta Japan. Går även till MOD.