#1969 Knit Bit (1969-70)

NM. Ska bara vara invikta upptill.