#1275 Bells (1967)

Märkta Japan. Går även till andra set.