#0874 Barbie Arabian Nights (1964-65)

NM. Behöver ångas men det är bättre att man gör det efter köpet eftersom jag måste vika den när jag skickar.