#0874 Barbie Arabian Nights (1964-65)

Behöver ångas så att vecken ligger rätt, annars NM.